Ako správne nosiť a udržiavať váš priesvitný strojček

Nosenie a používanie strojčeka Nevident

Niekoľko tipov, ako napomôcť správnemu používaniu strojčeka a vyhnúť sa jeho poškodeniu.

Zapamätajte si:

 • Noste strojček podľa inštrukcií svojho lekára, spravidla 22 – 23 hodín denne.
 • Pred nasadením strojčeka si dôkladne umyte ruky mydlom a vodou.
 • Používajte len jeden strojček.
 • Po vybratí z obalu strojček opláchnite.

Nasadenie strojčeka

 • Uistite sa, že máte správnu časť strojčeka – vrchnú pre horné zuby a spodnú pre dolné zuby.
 • Je jedno, či si nasadíte ako prvú vrchnú alebo spodnú časť. Pri nasadzovaní potlačte jemne strojček na predné zuby. Končekmi prstov zatlačte rovnako na ľavé a pravé zadné zuby, kým strojček nezapadne na miesto.
 • Nesnažte sa nasadiť strojček zahryznutím. Môže ho to poškodiť. Poznámka: Ak pociťujete ostrú bolesť alebo výrazné nepohodlie, prestaňte strojčeky používať a kontaktujte svojho lekára.

Vyberanie strojčeka

 • Končekom prsta strojček jemne potiahnite z vnútornej strany zadných zubov na jednej strane úst.
 • Rovnaký postup zopakujte na druhej strane úst predtým, než sa pokúsite strojček úplne odstrániť.
 • Hneď ako je strojček uvoľnený na oboch stranách zadných zubov, mali by ste ho pomaly a jemne odstrániť končekmi prstov.

Poznámky:

 • Jednotlivé časti strojčeka okamžite opláchnite vodou, straste zostávajúcu vodu a uložte ich do ochranného obalu.
 • Aby ste sa vyhli poškodeniu strojčeka, nevyberajte ho, ak to nie je nevyhnutné.
 • Strojček vyberajte zvlášť opatrne, ak je použitých niekoľko upevňovacích prvkov (attachmentov).
 • Nepoužívajte nadmernú silu na ohnutie alebo otáčanie strojčeka pri jeho vyberaní.
 • Na vyberanie strojčeka nepoužívajte žiadne ostré predmety.
 • Ak sa strojček vyberá veľmi ťažko, konzultujte to so svojím lekárom.

Každodenná starostlivosť a údržba strojčeka

 • Pred každým vložením obe časti strojčeka dôkladne vyčistite. Na ich vyčistenie použite jemnú štetinovú zubnú kefku a vodu. Vonkajšiu stenu strojčeka najjednoduchšie vyčistíte vtedy, keď je strojček v ústach. Potom ho vyberte a vyčistite vnútorné steny.
 • Nepoužívajte čistiace prípravky na umelý chrup. Takisto nenamáčajte strojček v ústnej vode. Tieto prípravky môžu poškodiť jeho povrch tak, že sa stane kalným a viditeľnejším.

Správna ústna hygiena

 • Pri jedení a pití strojček vyberte (nemusíte ho vyberať pri pití studenej vody).
 • Po každom jedle a pred opätovným nasadením strojčeka si vyčistite zuby zubnou kefkou a niťou. Ak nemáte prístup k zubnej kefke a niti, jednoducho si vypláchnite ústa vodou a potom vyčistite strojček pod tečúcou vodou. Nie je to najlepší spôsob čistenia, ale v prípade núdze postačí. Pri najbližšej príležitosti však strojček vyčistite dôkladne.
 • V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa hygieny sa obráťte na svojho lekára.
 • Pre trvalé zdravie vašich zubov a ďasien sú dôležité pravidelné zubné kontroly a čistenie.

Uloženie strojčeka

V štartovacom balíčku je fialový obal na strojček. Odporúčame ukladať strojčeky do ochranného obalu, pretože ich to ochráni pred poškodením a stratou.

Do obalu ukladajte obe časti strojčeka, ktoré práve používate.

Keď je čas prejsť k ďalšiemu strojčeku, uložte predchádzajúce strojčeky na ich zodpovedajúci model. Strojčeky, ktoré ste práve vymenili za nové, si odložte. Ak sa váš aktuálny strojček stratil alebo zlomil, váš lekár vám možno odporučí dočasne sa vrátiť o krok späť a používať predošlé strojčeky, kým nebude vyrobený náhradný strojček.

Poznámka: Všetky staré strojčeky a modely uchovávajte v čistom plastovom vrecku, resp. postupujte podľa inštrukcií svojho lekára. Strojčeky udržiavajte mimo dosahu malých detí a zvierat.

Často kladené otázky a odpovede

Otázka: Ako prebieha liečba priesvitným strojčekom?
Odpoveď: Liečba prebieha v krokoch. Na každý krok je potrebná jedna sada priesvitných strojčekov. Dĺžka jedného kroku je 2 týždne. Váš lekár môže niekedy upraviť dĺžku kroku podľa potreby.

Otázka: Je liečba strojčekom bolestivá?
Odpoveď: Väčšina ľudí pociťuje bolesť zubov niekoľko dní po výmene strojčeka. Je to prirodzené a znamená to, že strojček funguje a posúva vaše zuby na správne miesto. Táto bolesť po pár dňoch postupne zmizne. Ak nie, zavolajte svojmu lekárovi.

Otázka: Ovplyvní nosenie strojčeka moju reč?
Odpoveď: Ako každá ortodontická liečba, aj strojčeky môžu dočasne ovplyvniť vašu reč a jeden alebo dva dni môžete jemne šušlať. Keď si váš jazyk zvykne na prítomnosť strojčeka v ústach, malo by vaše šušlanie, resp. jemná rečová chyba zmiznúť.

Otázka: Čo mám robiť, ak môj nový strojček nepriľne na zuby?
Odpoveď: Jemné nezrovnalosti medzi novým strojčekom a aktuálnym postavením zubov sú normálne, keďže zubom chvíľu trvá, kým sa strojčeku prispôsobia. Ak problémy pretrvávajú, kontaktujte svojho lekára.

Otázka: Sú pri neviditeľnom strojčeku nejaké obmedzenia v súvislosti s jedlom?
Odpoveď: Vo všeobecnosti nie. Na rozdiel od tradičných strojčekov môžete jesť a piť všetko, na čo máte chuť, pretože strojček ste si pred jedlom odstránili.

Otázka: Smú sa piť s nasadeným strojčekom horúce a studené nápoje?
Odpoveď: Studené nápoje áno, teplé nápoje sa však piť neodporúča, pretože by mohli spôsobiť tvorbu priehlbín a škvŕn alebo vykrivenie strojčeka.

Otázka: Smiem s nasadeným strojčekom žuť žuvačku?
Odpoveď: Nie, neodporúča sa to, pretože žuvačka sa lepí na strojček.

Otázka: Zafarbí fajčenie alebo žuvanie tabaku strojček?
Odpoveď: Áno, fajčenie či žutie tabaku môže spôsobiť zafarbenie strojčeka, preto sa neodporúča.

Otázka: Prečo majú niektoré z mojich strojčekov hrčky a ryhy?
Odpoveď: V závislosti od vášho individuálneho liečebného plánu, niektoré naplánované pohyby môžu vyžadovať použitie upevňovacích prvkov (attachmentov) alebo náhryzových valov. Tie majú za úlohu zvýšiť uchytenie strojčeka o zuby. Tieto hrčky a ryhy kopírujú miesta, kde vám váš zubný lekár umiestni úchyty, o ktoré sa strojček upevní. Tieto upevňovacie prvky sú vlastne malé kúsky bielej výplne dočasne prichytenej na vašich zuboch. Valy sú tenké vypukliny na vašich priesvitných strojčekoch. Váš zubný lekár sa môže rozhodnúť pre použitie niektorého i všetkých týchto prvkov na dosiahnutie žiadaného výsledku.

Otázka: Čo ak strojček stratím alebo zlomím?
Odpoveď: Ak ho stratíte alebo zlomíte, okamžite informujte lekára. Váš lekár vám pravdepodobne odporučí, aby ste použili predchádzajúcu alebo nasledujúcu sadu strojčekov. Vzápätí objedná novú sadu strojčekov, ktoré by mali byť doručené v priebehu niekoľkých dní.

Otázka: Čo ak sa stratí alebo zlomí upevňovací prvok strojčeka (tzv. attachment)?
Odpověď: Ak sa vám to stane, okamžite kontaktujte svojho lekára.

Poznámka: Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, konzultujte ich so svojím lekárom.

Upozornenie: Vo veľmi zriedkavých prípadoch môžu byť niektorí pacienti alergickí na plastový materiál, z ktorého je strojček vyrobený. V takom prípade prestaňte strojček používať, konzultujte to s odborníkom a informujte aj výrobcu.

Ortodontické aparáty alebo ich časti môžu byť náhodne prehltnuté či vdýchnuté.

Výrobca
Mint Labs, s.r.o.
Ostravská 8, 040 11 Košice
Slovenská republika

Dátum vydania: 1.8.2021
Posledná aktualizácia: 25.2.2022