Ako pracujeme s osobnými údajmi (GDPR)

Naším cieľom je, aby ste sa na našej webovej stránke cítili pohodlne. Ochrana vášho súkromia a vášho práva na súkromie sú pre nás dôležité. Preto by sme vás chceli požiadať, aby ste si prečítali nasledujúce zhrnutie o tom, ako naša webová stránka funguje. S vašimi údajmi sa snažíme zaobchádzať opatrne a zodpovedne, preto sa môžete spoľahnúť na transparentné a spravodlivé spracovanie údajov.

Rozsah spracovania osobných údajov

Vo všeobecnosti zhromažďujeme a používame vaše osobné údaje, iba ak je to potrebné na zabezpečenie funkčnej webovej stránky a nášho obsahu a služieb, napríklad ak sa zaregistrujete na našej webovej stránke alebo sa prihlásite do existujúceho účtu či ak si objednáte naše produkty. Vaše osobné údaje sa zhromažďujú a používajú pravidelne iba s vaším súhlasom. Výnimka sa uplatňuje v prípadoch, keď predchádzajúci súhlas nie je z faktických dôvodov možný a spracovanie údajov povoľuje zákon.

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás najvyššou prioritou. Preto chránime vaše údaje uložené u nás technickými a organizačnými opatreniami, aby sme účinne zabránili strate alebo zneužitiu tretími stranami. Naši zamestnanci, ktorí spracúvajú osobné údaje, sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o údajoch, ktoré spracúvajú. Na ochranu vašich osobných údajov sa údaje prenášajú v šifrovanej podobe. Používame SSL – Secure Socket Layer na komunikáciu prostredníctvom vášho internetového prehliadača. Môžete to zistiť podľa symbolu zámku, ktorý sa zobrazuje v prehliadači, keď používate pripojenie SSL. Aby sa zabezpečila trvalá ochrana vašich osobných údajov, technické bezpečnostné opatrenia sa pravidelne kontrolujú a v prípade potreby prispôsobujú najnovšiemu stavu techniky.

Účely spracovania a právne základy pre spracovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme, spracúvame a používame na tieto účely:

 • nadviazanie a vykonávanie zmluvných vzťahov,
 • posielanie spravodajov,
 • zákaznícky servis a podpora,
 • spracovanie objednávok našich produktov a služieb.

Spracovanie vašich osobných údajov môže byť postavené na týchto právnych základoch:

 • Článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR slúži ako právny základ pre operácie spracovania, v ktorých získame váš súhlas na konkrétny účel spracovania.
 • Článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR, pokiaľ je spracovanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zmluvy, napríklad pri kúpe produktu. To isté platí pre tie operácie spracovania, ktoré sú potrebné na vykonanie predzmluvných opatrení, akými sú otázky týkajúce sa našich výrobkov alebo služieb.
 • Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR, pokiaľ sa na nás vzťahuje zákonná povinnosť, ktorá si vyžaduje spracovanie osobných údajov, napríklad na splnenie daňových povinností.
 • Článok 6 ods. 1 písm. d) GDPR v prípade, že si životne dôležité záujmy vás alebo inej fyzickej osoby vyžadujú spracovanie osobných údajov.
 • Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR sa uplatňuje na základe našich oprávnených záujmov, napríklad pri použití poskytovateľov služieb v súvislosti so spracovaním objednávok, ako sú poskytovatelia prepravných služieb, alebo pri vykonávaní štatistických zisťovaní a analýz, ako aj pri protokolovaní registračných procesov.
Dĺžka uchovávania a bežné vymazanie osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame a ukladáme iba po obdobie, ktoré je potrebné na splnenie účelu uloženia, alebo vtedy, ak je to stanovené právnymi predpismi. Vaše osobné údaje budú vymazané alebo zablokované po tom, čo účel prestane existovať alebo bude splnený. V prípade blokovania dôjde k vymazaniu údajov, len čo uplynie zákonná alebo zmluvná doba ich uchovávania.

Zber všeobecných údajov a informácií, tzv. protokolových súborov

Keď navštevujete našu webovú stránku, môžeme z vášho zariadenia automaticky zbierať informácie. Ide o komplex všeobecných údajov a informácií, ktoré sú dočasne uložené v protokolových súboroch servera. Možno tak zaznamenať:

 • prístup na webovú stránku (dátum, čas, frekvenciu);
 • ako ste sa dostali na web (predchádzajúca stránka, hypertextový odkaz atď.);
 • množstvo odoslaných údajov;
 • ktorý prehliadač a ktorú verziu prehliadača používate;
 • operačný systém, ktorý používate;
 • ktorého poskytovateľa internetových služieb používate;
 • vašu IP adresu.

Zhromažďovanie a uchovávanie týchto údajov je nevyhnutné pre fungovanie webovej stránky, aby sa zabezpečila funkčnosť webovej stránky a aby sa obsah našej webovej stránky dodal správne. Tieto údaje používame tiež na optimalizáciu našej webovej stránky a na zaistenie bezpečnosti našich IT systémov. Z tohto dôvodu sa spomínané dáta uchovávajú maximálne 7 dní ako technické opatrenie.

Spracovanie osobných údajov pri registrácii

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť zaregistrovať sa poskytnutím osobných údajov. Registrácia slúži na realizáciu zmluvy alebo vykonanie predzmluvných opatrení, a preto sa zakladá na ustanoveniach článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR.

Na uzavretie a spracovanie zmlúv v závislosti od konkrétneho prípadu potrebujeme kontaktné údaje, ako sú mená, dodacie a fakturačné adresy, emailové adresy, ako aj informácie o type platby, ktorú ste si vybrali. Vaše údaje okrem toho používame na udržiavanie našej zákazníckej databázy, aby tam boli uložené len relevantné údaje. Aby sme sa vyhli chybám pri písaní a zabezpečili, že objednané položky dorazia na vašu adresu, kontrolujeme úplnosť a správnosť vašej adresy.

Registrácia na našej webovej stránke sa uskutočňuje pomocou tzv. postupu dvojitého prihlásenia. Po registrácii dostanete email so žiadosťou o potvrdenie registrácie. Toto potvrdenie je potrebné, aby sa nikto nemohol zaregistrovať na emailovú adresu inej osoby. Váš súhlas so spracovaním údajov sa získa počas procesu registrácie, kde sa odkazuje na toto oznámenie o ochrane osobných údajov.

Spracovanie osobných údajov pri nadviazaní kontaktu

Ak nás budete kontaktovať telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára, údaje, ktoré poskytnete, budú vychádzať z článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Vytvorenie kontaktu sa zaznamená, aby bolo možné preukázať nadviazanie kontaktu v súlade so zákonnými požiadavkami. Váš súhlas so spracovaním údajov sa získa z kontaktného formulára a odkazuje sa na toto oznámenie o ochrane osobných údajov. Údaje, ktoré v tejto súvislosti vzniknú, odstránime, keď sa príslušná komunikácia skončí.

Zasielanie informácií

Vaše osobné údaje môžeme tiež použiť na zasielanie informácií o našich ponukách a propagačných akciách. Chceme, aby ste si naše emaily prečítali, preto sa snažíme zahrnúť do nich iba obsah, ktorý vás pravdepodobne zaujíma. Meriame a ukladáme sadzby otvárania a kliknutia vo vašom používateľskom profile, t. j. či a kedy naše emaily otvoríte, na aký obsah emailov kliknete, kedy a prečo sa naše emaily nedajú doručiť a pod. Tieto údaje používame tiež na štatistické účely.

Prijímanie našich informácií môžete kedykoľvek zrušiť. Za týmto účelom nájdete v každom emaile alebo bulletine zodpovedajúci odkaz na odhlásenie a odhlásenie môžete potvrdiť na našej webovej stránke. Za účelom odhlásenia nás tiež môžete kedykoľvek kontaktovať, a to emailom na: support@nevident.eu.

Niektoré informačné správy, ktoré sú potrebné na plnenie zmluvy a fungovanie našej webovej stránky, napríklad o službe (potvrdenie registrácie, informácie zo zákazníckeho servisu a pod.) alebo o stave objednávky (potvrdenie objednávky, zmluvné dokumenty, spracovanie platby a pod.), nemožno zrušiť. Tieto informačné správy vám budú zasielané na kontaktnú adresu, ktorú ste uviedli.

Zdieľanie osobných údajov s tretími stranami

Rôzne spoločnosti poskytujúce služby pracujú na prevádzkovaní a optimalizácii našich webových stránok a našich služieb, ako sú napríklad IT služby, hosťovanie našich webových stránok, platenie a dodanie výrobkov.

Niektoré z týchto spoločností pre nás pracujú prostredníctvom spracovania objednávok, a preto môžu poskytnuté údaje používať len v súlade s našimi pokynmi. V takom prípade sme právne zodpovední za primerané opatrenia na ochranu osobných údajov v dotknutých spoločnostiach. Dodržiavanie týchto opatrení pravidelne sledujeme.

Vaše údaje zdieľame s tretími stranami tiež v nasledujúci prípadoch:

 • pri dodávke tovaru logistickými spoločnosťami a poskytovateľmi poštových služieb uvedenými v objednávke;
 • pri platbe za tovar poskytovateľovi platobných služieb uvedenému v objednávke alebo finančnej inštitúcii. Pri platbe nezaznamenávame a neuchovávame informácie o platobných transakciách, ako sú čísla kreditných kariet alebo bankové údaje. Poskytujete ich priamo príslušnému poskytovateľovi platobných služieb.

Okrem toho môžeme poskytnúť osobné informácie o vás každej príslušnej bezpečnostnej zložke, regulačnému či vládnemu úradu, súdu alebo inej tretej strane, ak budeme presvedčení, že je to zákonne povinné alebo nevyhnutné na ochranu nášho majetku alebo iných zákonných práv (vrátane, avšak nielen, presadzovania našich zmlúv alebo práv iných subjektov).

Sociálne siete

Na našich internetových stránkach sú integrované pluginy sociálnej siete Facebook, spoločnosti Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginy Facebooku je možné na našich stránkach rozpoznať podľa loga Facebooku alebo pomocou tlačítka „Páči sa mi to“. Keď navštívite naše stránky, plugin vytvorí priame spojenie medzi Vašim prehliadačom a serverom Facebook. Facebook obdrží informáciu ktoré naše stránky ste navštívili a Vašu IP adresu.

Ak kliknete na Facebookove tlačítko „Páči sa mi to“, keď ste prihlásený k svojmu účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah našich stránok s Vašim profilom na Facebooku. Vďaka tomu môže Facebook priradiť návštevu našich internetových stránok k Vášmu užívateľskému účtu. Zdôrazňujeme, že my ako prevádzkovateľ stránok nemôžeme zistiť obsah prenášaných dát a ich využitie Facebookom. Bližšie informácie nájdete v Zásadách spracovania osobných údajov Facebooku.

Pokiaľ si neželáte, aby Facebook prepojil Vašu návštevu našich internetových stránok s Vašim užívateľským účtom na Facebooku, odhláste sa z Vášho užívateľského účtu pred tým, než začnete prehliadať naše webové stránky. Spracovanie údajov prostredníctvom Facebook pluginov prebieha na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Máme oprávnený záujem na čo najširšom zviditeľnení sa na sociálnych sieťach.

Vaše práva

V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov máte:

 • právo na informácie ohľadom spracúvania vašich osobných údajov;
 • právo na opravu. V prípade, že sa vaše osobné údaje zmenili, môžete nás požiadať o ich aktualizáciu, resp. doplnenie. Opravu alebo doplnenie vašich osobných údajov vykonáme bez zbytočného odkladu po doručení žiadosti o taký úkon osobne alebo prostredníctvom emailu na: support@nevident.eu.
 • právo na vymazanie a obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek požiadať o vymazanie, resp. obmedzenie spracúvania vašich osobných údajov, či už osobne, alebo prostredníctvom emailu na: support@nevident.eu.
 • právo na prenosnosť údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), ktoré spracúvame na základe vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy a ktoré sú spracúvané automatizovane. Môžete vzniesť požiadavku, aby sme vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi – to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný.
 • právo namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť osobne alebo prostredníctvom emailu na: support@nevident.eu. V prípade, že zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude vaša námietka uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebudeme naďalej vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.
 • právo na odvolanie súhlasu. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné odvolať kedykoľvek a v akejkoľvek forme, najmä osobne alebo prostredníctvom emailu na: support@nevident.eu. Odvolať možno súhlas aj jednotlivo na niektorý z osobných údajov alebo súhrnne. Po odvolaní súhlasu nebudú vaše osobné údaje ďalej spracovávané a budú bezodkladne zlikvidované. Odvolanie súhlasu je aplikovateľné len na tie kategórie osobných údajov, na ktoré bol súhlas udelený; nevzťahuje sa na osobné údaje spracúvané na základe zákona.
 • právo podať sťažnosť inštitúcii na ochranu osobných údajov ohľadom nášho zberu a používania vašich osobných informácií. Ďalšie informácie získate, ak budete kontaktovať svoju lokálnu inštitúciu na ochranu osobných údajov.
Aktualizácie

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov). Aktualizované verzie budú k dispozícii na našom webovom sídle.

Posledná aktualizácia: 17.3.2020