Právna ochrana duševného vlastníctva

Všetky informácie, obrázky, grafika, texty, logá a databázy prezentované na webových stránkach spoločnosti Mint Labs, s.r.o. podliehajú ochrane autorského práva a iných práv duševného vlastníctva v zákonom povolenom rozsahu. Dokumenty uverejnené na týchto webových stránkach môžu byť reprodukované iba na nekomerčné a osobné účely. Informácie obsiahnuté na týchto webových stránkach nesmú byť kopírované, zobrazované, stiahnuté, modifikované, reprodukované alebo iným spôsobom distribuované na komerčné účely bez výslovného písomného súhlasu spoločnosti Mint Labs, s.r.o.

Neoprávnené použitie alebo distribúcia akéhokoľvek materiálu zo stránok spoločnosti Mint Labs, s.r.o. môže byť stíhané a postihované podľa platných predpisov občianskeho a trestného práva. Spoločnosť Mint Labs, s.r.o. bude v plnom rozsahu uplatňovať svoje práva na ochranu duševného vlastníctva.