Článok z blogu

Sú neviditeľné strojčeky na narovnávanie zubov bezpečné?

Sú neviditeľné strojčeky na narovnávanie zubov bezpečné?

Pokiaľ ide o akýkoľvek druh zubného ošetrenia alebo produktu, je veľmi dôležité zabezpečiť, aby pacientom zvolená možnosť liečby bola čím menej riziková preňho a pre jeho zdravie. Z tohto dôvodu sa budeme podrobnejšie zaoberať otázkou, či sú neviditeľné strojčeky bezpečné.

Na úvod treba povedať, že bezpečnosť nie je absolútna v prípade žiadneho produktu. Pri neviditeľných strojčekoch má zmysel uvažovať o možnej ujme, ktorú by tieto strojčeky mohli spôsobiť v porovnaní s tradičnými kovovými strojčekmi.

Bezpečnosť neviditeľných strojčekov

Obavy o bezpečnosť pri priesvitných strojčekoch súvisia najmä s plastovým materiálom, z ktorého sú vyrábané. Aj keď sa to môže líšiť s ohľadom na výrobcu, v zásade ide o plastové polyméry, ktoré sa dajú tvarovať pri vysokých teplotách (termoplasty), ako je napríklad polyetylénglykoltereftalát (PET-G), polypropylén, polykarbonát (PC), termoplastický polyuretán (TPU) a etylénvinylacetát. Každý výrobca pridáva do svojich strojčekov vlastné materiály, aby ich vyrobil ako hypoalergénne a čo najefektívnejšie.

Európska únia a WHO vyjadrili obavu, že niektoré zlúčeniny v plastoch, ako sú napríklad bisfenol A (BPA) a ftalátové plastifikátory, predstavujú potenciálne zdravotné riziko. V reakcii na to spoločnosti zaoberajúce sa výrobou neviditeľných strojčekov vytvárajú produkty, ktoré tieto materiály neobsahujú.

Dosiaľ nebolo zaznamenané, že by v dôsledku používania neviditeľného strojčeka došlo u pacienta k vážnej alergickej reakcii či dokonca k úmrtiu. Hlásené boli iba nezávažné nežiaduce účinky, ktorých počet je veľmi malý vzhľadom na milióny pacientov používajúcich neviditeľné strojčeky bezproblémovo.

Pri posudzovaní účinkov neviditeľných strojčekov na zdravie pacientov je vhodné porovnať ich s účinkami tradičných kovových strojčekov. Materiály použité na výrobu kovových strojčekov môžu uvoľňovať ióny železa, chrómu a niklu, čo môže viesť k vážnejším alergickým reakciám.

Ďalším často uvádzaným nepriaznivým účinkom spojeným s používaním kovových strojčekov je výskyt tržných rán na perách, ďasnách a jazyku pacientov. Tieto zranenia sa vyskytujú najmä pri nosení kovových strojčekov pri športovaní alebo dokonca pri menej fyzicky náročných činnostiach. Vychádzajúc zo štatistík, frekvencia takýchto zranení či výskyt alergických reakcií sú častejšie pri liečbe kovovými strojčekmi.

Bezpečnosť používania je teda jednou z hlavných výhod liečby neviditeľnými strojčekmi.

Dokumenty


Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Právna ochrana duševného vlastníctva
Návod na používanie strojčeka