Táto stránka používa cookies pre zabezpečenie funkcionality. Nevyhnutné2 Funkčné0 Analytické0 Marketingové0 Nezaradené0
Viac info Súhlasím
Článok z blogu

Virtuálne plánovanie jednoduchej liečby neviditeľným strojčekom

Virtuálne plánovanie jednoduchej liečby neviditeľným strojčekom

Plánovanie liečby neviditeľnými strojčekmi v prostredí aplikácie OnyxCeph prebieha po získaní skenu a jeho prispôsobení do tvaru virtuálneho modelu zubného oblúka čeľuste a sánky. V aplikácii sa zároveň registruje aj oklúzny interalveolárny vzťah. Software je certifikovaný pre medicínske využitie ako zdravotnícka pomôcka triedy I.

Plánovanie liečby

K úprave postavenia zubov do požadovanej pozície a k rozkrokovaniu liečby sa pristupuje podľa presne definovaných pravidiel a limitov pohybu zubov určených jednak pre celkovú liečbu, jednak pre jednotlivé kroky v liečbe. Priemerné limity pohybov na každý krok sú 0,2 – 0,3 mm pre lineárne pohyby a 2 – 3° pre radiálne pohyby. Hodnoty limitov pre celkový plán liečby, ktorý neráta s využitím attachmentov, sú obmedzené na 15° pri rotácii, 0,5 mm pri intrúznych a extrúznych pohyboch, 10° pri proklinácii, 2 – 3 mm pri expanzných a 2 – 4 mm pri predozadných pohyboch. Vyčerpávajúci zoznam nastavených limitov v pláne liečby majú čeľustní ortopédi k dispozícii po registrácii v klinickom manuáli k liečbe neviditeľnými strojčekmi Nevident.

Nastavené hodnoty limitov pohybu zubov rešpektujú základné fyziologické charakteristiky zubov, parodontálnych tkanív, kostných štruktúr alveolárnych výbežkov a sliznice ústnej dutiny. Zároveň vychádzajú z aktuálneho prehľadu vedeckej literatúry.

Uvedený celkový limit pohybu zubov platí v prípade, že liečebný plán nepočíta s využitím tzv. attachmentov. Attachmenty sú naprogramované úchyty zubov, ktoré zhotovuje čeľustný ortopéd pomocou fotokompozitného materiálu a predtvarovanej formy. V tomto prípade čeľustnému ortopédovi dodávame vyrovnávač, ktorý slúži ako forma na zhotovenie fotokompozitných úchytov na zube pomocou štandardných adhezívnych materiálov.

V prípade plánu liečby, ktorý ráta s využitím attachmentov, možno celkový limit naprogramovaného pohybu zubov prekročiť, keďže vhodne umiestnené a správne tvarované attachmenty poskytujú zvýšenú retenciu pri pohybe zuba zväčšením retenčnej plochy zuba pre jeho uchytenie alignerom.

Klinické štúdie rozdeľujú limity pohybov zubov do troch skupín podľa predvídateľnosti výsledkov liečby. Uvedená dokumentácia je súčasťou klinického manuálu, ktorý je sprístupnený každému spolupracujúcemu čeľustnému ortopédovi. Čeľustný ortopéd využíva tieto poznatky pri preskripcii liečby priesvitným strojčekom.

Vo videu uvádzame časovo zrýchlený postup v rámci plánovania liečby. Tento pomerne jednoduchý liečebný plán ráta s využitím attachmentov.

Dokumenty


Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Právna ochrana duševného vlastníctva
Ako používame cookies
Návod na používanie strojčeka