Článok z blogu

Pilotné školenie Nevident v Košiciach

Pilotné školenie Nevident v Košiciach

Elegantný priestor sály Chopin v košickom hoteli DoubleTree by Hilton sa 24. septembra 2020 stal miestom konania pilotného školenia pre poskytovateľov liečby systémom Nevident, ktoré nieslo názov Liečba neviditeľným strojčekom Nevident. Hlavným zámerom podujatia bolo oboznámiť potenciálnych poskytovateľov liečby s pracovnými postupmi a procesom výroby neviditeľných strojčekov tak, ako ho spoločnosť realizuje od marca roku 2020.

Školenie v Košiciach

Treba povedať, že liečba neviditeľnými strojčekmi na Slovensku ešte stále nedosiahla svoj potenciál do takej miery, ako je tomu v zahraničí. Ak sa už pre ňu poskytovatelia liečby spolu so svojimi pacientmi rozhodnú, okrem zdĺhavosti plánovacieho a výrobného procesu pre nich výraznú bariéru predstavuje angličtina v komunikácii s výrobcami. Neviditeľný strojček Nevident obe bariéry prekonáva, zvlášť vďaka jazykovej dvojdomosti a bohatým skúsenostiam jej pracovníkov. V úlohe hlavného školiteľa podujatia vystupoval Dr. Daniel Urban, vedúci výroby a klinického plánovania. Počas takmer štyroch hodín sa venoval dôslednému výkladu problematiky liečby priesvitnými strojčekmi, ako aj softvérového plánovania, tlače a napokon výroby 3D modelov i samotných neviditeľných strojčekov. Okrem toho ponúkol účastníkom inštruktáž týkajúcu sa registrácie na stránke spoločnosti, zadania konkrétneho prípadu, požiadaviek na liečbu, indikácií a kontraindikácií liečby. Paralelne s prezentáciou mali účastníci k dispozícii vzorky vytlačených modelov aj vyrobených strojčekov. V druhej fáze školenia sa ujal slova vedúci predaja a rozvoja, Ing. Peter Vyšný, ktorý prítomných oboznámil s cenovou politikou a marketingom.

Dokumenty


Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Právna ochrana duševného vlastníctva
Návod na používanie strojčeka