Táto stránka používa cookies pre zabezpečenie funkcionality. Nevyhnutné2 Funkčné0 Analytické0 Marketingové0 Nezaradené0
Viac info Súhlasím
Článok z blogu

Digitálne skeny a príprava 3D modelov zubov pre neviditeľné strojčeky

Digitálne skeny a príprava 3D modelov zubov pre neviditeľné strojčeky

Tradične sa situácia v ústnej dutine pacienta zaznamenávala zhotovením odtlačku a následným vyliatím sadrového modelu. Intraorálny sken (naskenovanie zubov v ústach pacienta), skenovanie odtlačku či sadrového modelu zubov, umožňuje digitalizáciu situácie v ústach pacienta. Tieto dáta využívame na virtuálne plánovanie liečby na 3D modeli. Takéto plánovanie sa využíva v implantológii, ortodoncii, pri výrobe neviditeľných zubných strojčekov, vo fixnej protetike a už teraz zasahuje do každej oblasti zubného lekárstva.

Skenovanie zubov

Nasledujúce video zaznamenáva pracovný postup pri úprave nespracovaného 3D digitálneho skenu zubných oblúkov čeľuste a sánky. Výsledkom je finalizovaný 3D model, ktorý sa používa na plánovanie liečby neviditeľnými strojčekmi v prostredí aplikácie OnyxCeph vyvíjanej spoločnosťou Image Instruments GmbH.

V prvom kroku sa upraví primárny sken. Orežú sa nepotrebné oblasti. Miera orezania sa líši v závislosti od toho, na aký účel sa model zhotovuje. Niekedy je potrebné uchovať sken časti mäkkých tkanív, inokedy sa sken oreže čo najbližšie pri okraji zuba. V prípade, že štruktúry mäkkých tkanív nie je potrebné zachovať, povrch ďasien sa vyhladí. Digitálny odtlačok je potrebné tiež správne napolohovať podľa stredovej, priečnej a pozdĺžnej osi, aby software dokázal v ďalších krokoch s virtuálnym modelom správne pracovať.

V druhom kroku je potrebné pripojiť k modelu bázu správneho tvaru a veľkosti.

Nasleduje tretí krok separácie zubov. Podobne ako pri fyzickom modeli, zuby, s ktorými sa bude ďalej pracovať, musíme oddeliť od pracovného modelu. Pri digitálnom modeli to znamená, že je potrebné označiť hranicu medzi zubom, modelom a ostatnými zubami na modeli. Z takto označenej oblasti software dokáže vytvoriť samostatný objekt, ktorý je možné ďalej modifikovať a pohybovať ním nezávisle od bázy modelu.

Pripravený virtuálny pracovný model zubov bude ďalej slúžiť na plánovanie liečby s cieľom narovnania zubov sériou neviditeľných strojčekov.

Dokumenty


Všeobecné obchodné podmienky
Ochrana osobných údajov
Právna ochrana duševného vlastníctva
Ako používame cookies
Návod na používanie strojčeka